Sinds 1994 ben ik werkzaam binnen de hulpverlening. Daarvoor heb ik 13 jaar gewerkt in het VO Onderwijs en het ontwikkelen en geven van een cursus voelt dan ook vertrouwd. In de loop van mijn werkzame jaren binnen de zorg ben ik meer en meer gaan werken met gezinnen en echtparen. Therapie vanuit een systeem theoretisch referentiekader waarbij onderlinge relaties centraal staan en therapie plaatsvindt met de gezinsleden is een zeer krachtig middel. Als gezins- of echtpaargesprekken plaatsvinden, goed voorbereid zijn en begeleid worden en men open staat voor elkaars visie en beleving zijn het helende gesprekken die een enorm verschil kunnen maken.

Binnen PSO (vrijgevestigde praktijk voor BGGZ en SGGZ) heb ik ervaring opgedaan met alle leeftijdscategorieën maar vooral met adolescenten en volwassenen die als echtpaar, met het gezin, binnen groepen en ook individueel behandeld worden.

Daarnaast zit de kracht van het relationele denken en handelen hem mijns inziens dan ook in het feit dat het samen oppakken van problemen motiverender is dan er alleen voor staan. Maar ook dat het beeld en dus ook de oplossing die gekozen wordt veel beter past in het leven van alle betrokkenen.

Ik hou  van een directe en concrete aanpak waarbij zowel de procesmatige kant als het beoordelen van de resultaten aan bod komt.
Als therapeut ben ik erg talig ingesteld. De manier waarop geformuleerd wordt en de wijze waarop verbanden onder woorden gebracht worden betekenen voor mij als persoon veel. Daarnaast maak ik ook graag gebruik van creatieve invallen en werkvormen waardoor het proces zich kan verlevendigen en verdiepen.
Evaluatie en beoordeling van het leerproces staan centraal en vormen een belangrijk onderdeel van de afstemming tussen de therapeut en cliënten.

Sinds 2005 ben ik eveneens werkzaam als supervisor Huisartsen Instituut Erasmus MC te Rotterdam, in 2012 heb ik mijn registratie als supervisor en in 2014 als leertherapeut behaald voor de NVRG.

margrietvdschee@ocsysteemtherapie.nl