We gaan uit van de visie dat relaties, ook intergenerationeel, de kwaliteit van leven beïnvloeden en bepalend zijn voor de problemen maar ook voor steunsystemen die binnen en rondom families ontstaan. Werken vanuit een systemisch perspectief betekent voor ons kijken naar de ander in het licht van zijn (of haar) persoonlijke eigenschappen, geschiedenis, omgeving en culturele achtergrond maar betekent ook kijken naar jezelf in relatie tot die ander.

We hebben de opleiding ontwikkeld vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met verschillende mensen levend vanuit  hun verschillende culturele achtergrond met hun eigen persoonlijke geschiedenis, zich staande houdend in de complexiteit van onze samenleving. Oog hebben voor en handelen binnen complexe structuren met een grote dosis culturele sensitiviteit zijn belangrijke thema’s.

De inbedding van de opleiding in maatschappelijke trends en culturele structuren is voor ons van groot belang. Vandaar dat de stad of de streek waar de cursus gegeven wordt eveneens centraal komt te staan. En dat betekent dat specifieke thema’s,  mogelijkheden en onmogelijkheden van die  stad of streek aan de orde komen binnen de cursus.