De éénjarige opleiding STW (Systeem Therapeutisch Werker) leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker.  Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.
De STWer staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.
Als relatiedeskundige zoekt de STWer de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

Deze 1-jarige opleiding voldoet aan de eisen van de NVRG en is erkend als Technisch Theoretische Cursus die leidt tot registratie als lid Systeem Therapeutisch Werker bij de NVRG (mits vooropleiding voldoet aan de gestelde NVRG eisen). Naast de TTC wordt in de opleiding integraal 18 uur groepssupervisie aangeboden zodat deelnemers bij positieve afsluiting zich direct als lid van de NVRG kunnen aanmelden.