De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van 6 lesuren en is opgedeeld in 4 blokken:

  • In Blok 1. Kern systeemtherapie, context en positionering wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.
  • In Blok 2. Perspectieven en therapeutische technieken komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.
  • In Blok 3. Het proces in hulpverleningsgesprekken wordt in 4 bijeenkomsten het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting waarbij ook aandacht is voor samenwerken met andere hulpverleners en belangrijke anderen in de omgeving van systemen.
  • In Blok 4. Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is meer ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg vorm gegeven worden.

 

Tijdens de cursusdagen zullen we kort stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt  een filmtip gegeven:  een film waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

Na 4 opleidingsdagen wordt gestart met groepssupervisie. Gedurende de opleiding zullen 9-12 supervisiebijeenkomsten gepland worden zodat je als deelnemer aan het einde van de opleiding de vereiste uren groepssupervisie gehad hebt. De totale tijd voor een groepssupervisie beslaat 360 minuten per supervisant en afhankelijk van de grootte van de groep (3 of 4 personen) omvat de duur van een sessie 1,5 of 2 uur.

Daarnaast geldt bij accreditatie als STW – NVRG dat een individuele supervisiereeks van 16 x 45 minuten (720 minuten totaal) voldoende afgerond moet worden.