We gaan uit van de visie dat relaties, ook intergenerationeel, de kwaliteit van leven beïnvloeden en bepalend zijn voor problemen maar ook voor steunsystemen die binnen en rondom families ontstaan. Werken vanuit een systemisch perspectief betekent voor ons kijken naar de ander in het licht van zijn (of haar) persoonlijke eigenschappen, geschiedenis, omgeving en culturele achtergrond maar ook kijken naar jezelf in relatie tot die ander. De inhoudelijke aspecten, methoden en technieken van systemisch werken komen ruim aan bod.

We hebben de opleiding ontwikkeld vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met verschillende mensen levend vanuit  hun verschillende culturele achtergrond met hun eigen persoonlijke geschiedenis, zich staande houdend in de complexiteit van onze samenleving. Oog hebben voor en handelen binnen complexe structuren in combinatie met een grote dosis culturele sensitiviteit zijn belangrijke thema’s.

De inbedding van de opleiding in maatschappelijke trends en culturele structuren is voor ons een belangrijke opgave. Vandaar dat de stad of de streek waar de cursus gegeven wordt eveneens centraal komt te staan en daardoor de specifieke thema’s,  mogelijkheden en onmogelijkheden die de stad of de streek met zich meebrengen. Rotterdam als metafoor voor het leven zelf!

De cursus is geschikt voor werkers in de ouderenzorg, het onderwijs, jeugdzorg, POH GGZ jeugd en (jong) volwassenen, fact teams, forensische afdelingen enzovoort. De ruimte voor diversiteit binnen de cursus en het accent op onderlinge samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom systemen geeft de cursus een belangrijke meerwaarde.