Na een relevante HBO of WO bachelor opleiding, als vooropleiding, kan gestart worden met de opleiding STW.
De deelnemer zal verder minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar hij of zij het sociale systeem kan betrekken en kan begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

De cursussen zijn geaccrediteerd door de NVRG en SKJ. Bij positieve en voldoende afronding van de cursus geeft dit je de mogelijkheid tot registratie bij

– NVRG als STW en/of

– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ – 81 punten vrije ruimte)

Het spreekt vanzelf dat 100% aanwezigheid het meest efficiënt is en een optimale leercurve faciliteert. Echter voor accreditatie voor de NVRG is een aanwezigheid van 90% vereist en wordt bij afwezigheid tussen de 10 tot 20% een vervangende opdracht gegeven over de lesstof van de betreffende cursusdag(en). Voor accreditatie SKJ is 100% aanwezigheid vereist en wordt bij afwezigheid een vervangende opdracht gegeven.