Welkom bij de website van Opleidings Centrum Systeemtherapie (OCS). Wij bieden onderwijs, leertherapie en supervisie aan vanuit visies en theorieën zoals geformuleerd binnen de systeemtherapie. We hebben veel praktische ervaring in het werken met gezinnen, echtparen, groepen en individuen en verder ook de nodige onderwijservaring.

De cursus STW gaat uit van de enorme diversiteit en culturele invloeden zoals die in een stad als Rotterdam te vinden is. We bieden een cursus waarin veel geoefend kan worden, veel kan worden uitgewisseld en waarin je kunt leren je als STW te positioneren binnen de instelling, het MDO of de samenwerking rondom cliënten. We hopen dan ook op een opleidingsgroep die deze diversiteit weergeeft en nodigen hulpverleners uit die bewust op zoek zijn naar een betere samenwerking binnen deze context. Lees ook https://www.nvrg.nl/leden-in-beeld-gert-jan-masselink  interview met een STW die de opleiding in Rotterdam gevolgd heeft.

Charlotte Boonstra, Susan Miedema & Margriet van der Schee

LET OP: 15 Oktober 2024 start de opleiding tot STW i.s.m. de FORTA groep te Rotterdam.   20 November 2024 start de cursus STW te Eindhoven bij de RINO Zuid.

De opleiding is geschikt voor hulpverleners die werken met jeugd en/of volwassenen! Accreditatie Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie NVRG, Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Landelijke Vereniging POH-GGZ